За нас

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” е създадено през 2000 година, обединявайки успешния професионален опит на двамата съдружници.

 

Ние сме адвокатско дружество с ясно изразен фокус върху търговското право. Предоставяме компетентно и висококачествено правно обслужване в сферата на търговското и корпоративно право, строителство, инфраструктурни проекти, недвижими имоти и процесуално представителство. 

 

Разполагаме с амбициозен, приятелски настроен екип от адвокати, с богат професионален опит и отлични познания във всички области на правото, който се справя с поставените задачи с професионално отношение, бързина и отдаденост на грижата за клиента, развитието и успеха на неговия бизнес проект. 

 

Нашите водещите принципи, основани на високи морални и етични стандарти, професионална отговорност и лоялност към клиентите, както и предприемаческия дух, енергия и устременост на екипа ни към успеха определят всекидневния ни подход към работата. 

 

Възможността да осигурим изчерпателен и висококвалифициран правен съвет, съчетан с постоянен мониторинг на процеса, гъвкавост при определяне на екипа от специалисти и индивидуалния подход към всеки клиент е актив, който ни носи успех и заради който вярваме, че клиентите избират да работят с нас.