Назад

Членство

Legal Netlink Alliance
www.legalnetlink.net

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” е член на Legal Netlink Alliance – Европа, мрежа от независими средноголеми адвокатски дружества в Европа. Legal Netlink Alliance е организация на внимателно подбрани, поради висококачественото си правно обслужване, кантори, която предоставя на клиентите достъп до юридическо представителство на високо ниво в целия свят. За повече информация


This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.pngBSCL
http://bscl.bg

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ е учредител, а управляващият съдружник е член на Управителния Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Българско общество по строително право”, чиято основна цел е обединяване усилията на българската правна общност за развитието на българското строително право. Сдружение „Българско общество по строително право” е пълноправен член на Европейското общество по строително право.


This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.pngBACEA
http://bacea-bg.org/bg

Управляващият съдружник Виктория Пенкова членува в Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти – БААИК, единствената в България браншова организация на дружества, осъществяващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството. Съдружниците на Адвокатското дружество са включени и в Националната листа на арбитри по решаване на спорове по ФИДИК към БАAИК.