Адвокатското дружество взе участие в Регионалната конференция на Международната търговска камара и Фондацията за органите за разрешаване на спорове (DRBF)

03 Октомври 2018

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ бе представлявано от адв. Бианка Велева на Регионалната конференция на Международната търговска камара и Фондацията за органите за разрешаване на спорове (DRBF): „Практически въпроси, свързани с разрешаването и избягването на спорове в областта на строителството“, която се проведе на 27 и 28 септември 2018 г. в София.

Конференцията включваше лекции и семинари, акцентиращи върху практически въпроси на различните етапи, през които преминават строителните спорове, и механизмите и техниките за разрешаването и избягването им. В нея взеха участие водещи експерти в областта на международните строителни договори и разрешаването на спорове, включително бивши и настоящи членове на Международния арбитражен съд.

Назад