Член на екипа на Адвокатското дружество взе участие в семинар във връзка с вредите от непозволено увреждане

07 Май 2015

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ бе поканено да вземе участие във втората сесия на семинар на тема „Обезщетения за вреди от увреждания – сравнение между страните в Европейския съюз“, която се проведе на 24.09.2015 г. в Милано, Италия, под патронажа на Миланската адвокатска колегия. Семинарът е спонсориран от Европейската комисия, като целта му е в рамките на три последователни сесии в периода 11.06.2015 г. – 29.10.2015 г. да бъде извършен сравнителноправен анализ на уредбата на обезщетенията за вреди от смърт и телесни увреждания, причинени в резултат на деликти, в държавите-членки, включително относно защитата на права, свободното движение на хора и социалното осигуряване.

С подробна презентация на тема „Обезщетения за вреди от увреждания в България“ адв. Бианка Велева, член на екипа на Адвокатското дружество, разясни материално- и процесуалноправните аспекти на обезщетенията за вреди от смърт и телесни увреждания, причинени в резултат на деликти, в страната.

Назад