Назад

Любимка Дюлгерова

Съдружник

Любимка Дюлгерова специализира предимно в строителството, недвижимите имоти и корпоративното право.  

Любимка Дюлгерова има задълбочени познания и опит в областта на процесуалното представителство и разрешаването на спорове.  

Притежава значителен опит в консултирането на местни и чужди лица в областта на корпоративното и търговско право, инфраструктурни проекти, недвижими имоти, застрахователно право, митническо и данъчно право, процесуално представителство.

Публикации в областта на митническото право и използването на медиацията при спорове в строителство.  

Владее английски и руски език.  

Образование

The Practical Use of the 1999 FIDIC Conditions of Contract & MDBs’ Harmonized Construction Contract – 2006 Edition, Брюксел, 2008 г.

The Practical Management of Contract Claims and the Resolution of Disputes, Виена, 2008 г.

Магистър по право, Софийски университет „Св.Климент Охридски“, 1982 г. – 1987 г.  

Професионални квалификации

Медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, 2015 г. –

Арбитър към Националната листа на арбитри по решаване на спорове по ФИДИК към към Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти, 2015 г. –

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 1989 г. –

Професионален опит

Съдружник в Адвокатско Дружество „Дюлгерова и Пенкова“, 2000 г. –

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 1989 г. –  

Публикации

„Относно компетентността на държавите-членки да определят санкции за нарушаване на митническото право и съответствието на санкциите по Закона за митниците с правото на ЕС”, сп. Европейски правен преглед, том ІV, 2012 г.  

Контакти

l_dyulgerova@law-dp.com