Назад

Станислава Иванова

Старши адвокат

Станислава Иванова специализира в областта на облигационното право, търговското и дружественото право, вещното право. Има задълбочена експертиза в учредяването на търговски дружества,  прехвърлянето на дялове и акции, процедури по увеличаване на капитала и извършване на непарични вноски в капитала на дружества, преобразувания на търговски дружества. През годините Станислава Иванова  натрупва значителен опит в изготвянето на различни видове търговски договори, включително свързани с инвестиционно проектиране и реализирането на строителния процес.

​Станислава Иванова успешно е консултирала български и чуждестранни инвеститори в целия процес на осъществяване на техните инвестиционни намерения, свързани с придобиването на недвижимо имущество и изграждането на строителни обекти.  

Станислава Иванова има солиден опит в процесуалното представителство по дела и в изпълнителни производства по събиране на вземания.

Владее английски език.

Образование 

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2008 г.

Международни отношения, Бакалавър, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2010 г.

Професионална квалификация

Удостоверение за успешно преминат курс по арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове от Арбитражния съд към БТПП, 2012 г.

Завършен курс на тема „Практическо приложение на Жълтия FIDIC – Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство”, първо издание, 1999, 2011 г.

Адвокат, Софийски Адвокатска колегия, 2010 г. –

Професионален опит 

Старши адвокат, Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”, 2017 г. –

Адвокат, Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”, 2010 г. – 2017 г.

Правен съветник, Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”, 2009 г. – 2010 г.

Контакти

sivanova@law-dp.com