Назад

Явор Танков

Адвокат

Явор Танков предоставя правни консултации по въпроси, свързани с изготвянето на корпоративни документи, сключване, изменение и прекратяване на търговски договори, сделки с недвижими имоти, изготвяне на корпоративни политики и правила, трудови въпроси, съкращения и др.

Явор Танков представлява клиенти по граждански, търговски и трудови спорове, както и по административнонаказателни и изпълнителни производства.

Също така предоставя съдействие по административни процедури като митнически въпроси, свързани с възстановяването на  мита.

Владее английски и испански език.

Образование 

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2017 г.

Професионална квалификация

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 2018 г. –

Професионален опит

Адвокат, Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” – 2019 г. –

Младши адвокат, Адвокатско дружество „Ненков, Маркова и партньори“, 2018 г. – 2019 г.

Стажант, СМТЛегал, 2015 г. – 2017 г.

Контакти

ytankov@law-dp.com