Назад

Конкуренция и защита на потребителите

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” предоставя широк набор от правни услуги в областта на конкуренцията и защитата на потребителите.

Ние консултираме местни и чуждестранни клиенти с разнообразни сфери на дейност относно нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение, картелни споразумения, концентрация на предприятия, включително изготвяне на уведомления за концентрация и оценка на концентрация, както и маркетингови стратегии с цел осигуряване на съответствието им с приложимото конкурентно законодателство. Осъществяваме и представителство на клиентите пред Комисия за защита на конкуренцията в съответните производства, а при необходимост – и пред Върховния административен съд.

Членове на екипа ни са представлявали един от най-големите туроператори в България пред Върховния административен съд в производство по оспорване на решение на Комисия за защита на конкуренцията за налагане на имуществена санкция на дружеството за сключване на забранени споразумения в размер на 2 800 000 лева.

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ консултира клиентите си относно всички въпроси от областта на защитата на потребителите, които възникват в ежедневната им търговска дейност, включително маркетингови стратегии, рекламни кампании, договори за продажби от разстояние, рекламационни процедури, етикетиране на стоки. Ние изготвяме вътрешни политики, рамкови договори, общи условия и др., като представляваме съответните дружества пред контролните органи и им оказваме необходимото съдействие за разрешаване на потребителски спорове.

Екипът ни провежда ежегодни вътрешни обучения на клиентите си във връзка със спазването на законодателство в областта на конкуренцията и защитата на потребителите.