Назад

Данъчно и митническо право

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” има успешна практика в областта на данъчното право, като предоставяните от екипа ни правни услуги включват: правни консултации във връзка с данъчни задължения, данъчни аспекти на сделки с недвижими имоти, сливания и придобивания, процедури по СИДДО, както и представителство на клиенти в ревизионни производства и в производства по оспорване на ревизионни актове по административен и съдебен ред.

Професионален опит:

  • Представителство на дъщерни дружества на голямо австрийско лизингово дружество в производства по оспорване на ревизионни актове по административен и съдебен ред.

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” е едно от малкото адвокатски дружества в България, специализирани в областта на митническото право на Европейския съюз. Практиката ни е свързана главно с тарифно класиране на стоки, антидъмпингови мита, определяне на митническа стойност, анулиране на митнически декларации, обжалване на наказателни постановления. Установили сме трайни контакти с европейски адвокатски кантори, специализирали в тази област.

За периода от 2008 г. до момента адвокатското дружество е представлявало свои клиенти по над 80 дела, образувани по жалби срещу решения на митнически органи и срещу наказателни постановления във връзка с нарушения на митническото законодателство.

Професионален опит:

  • Правни консултации на водещ вносител на стоманени въжета и лагери по въпроси на митническото право на ЕС и представителство на дружеството по над 60 митнически дела във връзка с антидъмпингови мита върху внос на стоки от Китай и Южна Корея;
  • Правни консултации на японска фирма във връзка с вноса на турбина за рехабилитацията на топло-електрическа централа (анулиране на митническа декларация и възстановяване на 800 000 евро неправилно внесени митни сборове);
  • Правни консултации на американска фирма във връзка с внос в България на медицински инструменти и алографт продукти;
  • Представителство на дъщерно дружество на холандско дружество във връзка с оспорване на решения на митнически органи за налагане на антидъмпингови мита по административен и съдебен ред;
  • Представителство на един от най-големите производители на фитинги във връзка с оспорване на решения на митнически органи за отказ за възстановяване на антидъмпингови мита в общ размер на 2 000 000 лева по административен и съдебен ред.