Назад

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ консултира свой клиент при придобиването на голф комплекс

Екипът на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ консултира свой клиент относно придобиването на голф комплекс, разположен в близост до столицата, състоящ се от голф игрище,  голф училище, СПА център с ресторант, магазини и хотелска част, както и съоръжения за други спортове.

Придобиването беше извършено чрез апортирането на недвижими имоти в капитала на две новоучредени дружества. В първото дружество са апортирани голф игрище с площ от 540 дка, заедно с построените сгради, както и 325 дка земеделски земи. Във второто дружество са апортирани над 300 дка земеделски земи на стойност около 250 хиляди лева.

Екипът на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“, състоящ се от адв. Виктория Пенкова и адв. Диана Милкова, осъществи пълно правно обслужване във връзка с извършването на непаричната вноска в капитала на  новоучредените дружества, включително правен анализ, изготвяне на необходимите документи и вписване на обстоятелствата в съответните регистри.