Назад

Нови правила относно компетентността на съдилища на държави-членки на ЕС от 10 януари 2015

Нови правила в ЕС относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения ще се прилагат към съдопроизводствата от 10 януари 2015 г. съгласно преработения регламент Брюксел I (Регламент (ЕС) 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета).

Преработеният регламент включва някои значителни промени относно следните въпроси: страна в съдебен процес от държава, която не е членка на ЕС, съдена в съд на държава-членкa на ЕС; отлагане на съдебно производство от ответника в съд на избрана държава-членкa на ЕС; признаване и изпълнение на съдебно решение на държава-членкa на ЕС навсякъде в ЕС; арбитраж.

Режимът на Брюксел I урежда въпроси относно компетентността между съдилища на държави-членки на ЕС, когато ответникът е с местоживеене в държава-членка на ЕС. Преработеният регламент сега изяснява и разширява кръга на обстоятелствата, при които ответник от държава, която не е членка на ЕС, може да бъде съден в съд на държава-членка на ЕС в съответствие с правилата на регламента.

Преработеният регламент предвижда изключение от основното правило на „първия сезиран съд“, когато има клауза за изключителна компетентност в полза на съд на държава-членка на ЕС и съдопроизводството е започнало в този съд. При тези обстоятелства избраният съд има предимство независимо от това, кой е първият сезиран съд.

Регламент 1215/2012 отменя процедурата по екзекватура. Някои гаранции обаче са въведени за длъжници по съдебни решения.

Преработеният регламент изяснява, че арбитражът е изцяло изключен от обхвата му, като всеки съд на държава-членка на ЕС може да извършва преценка относно действителността на арбитражно споразумение или да препрати страните към арбитраж и не е необходимо да изчака решението на съд на друга държава-членка на ЕС относно действителността на арбитражното споразумение.