Назад

На 20.04.2015 г., в гр. София, бе учредено Сдружение с нестопанска цел „Българско общество по строително право”

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ е учредител и член на Управителния Съвет на Сдружението, чиято основна цел е обединяване усилията на българската правна общност за развитието на българското строително право.