Назад

Успешно приключване на проекта „Дунав мост 2 Видин – Калафат” със съдействието на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”

Успешно приключване на проекта „Дунав мост 2 Видин – Калафат” със съдействието на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”

На 14.06.2013 г. официално бе открит Дунав мост 2 Видин – Калафат – най-дългият мост над река Дунав, играещ ключова роля не само за бъдещото развитие на Пан-европейския транспортен коридор ІV, но и за цялата Югоизточна транспортна ос на Европа и на Транс-европейската транспортна мрежа.

Проектът бе реализиран от испанската строителна фирма FCC CONSTRUCCION S.A., като общата му стойност възлезе на около 280 000 000 евро, осигурени от следните източници: безвъзмездна помощ от ИСПА, заем от Европейската инвестиционна банка (EIB), безвъзмездна помощ от Френската агенция за развитие (AFD), безвъзмездна помощ от германската Kредитна институция за възстановяване (KfW), заем от германската Кредитна институция за възстановяване (KfW), финансиране от държавния бюджет на Република България и финансиране от държавния бюджет на Република Румъния.  

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” предоставяше специализирано правно обслужване на Изпълнителя FCC CONSTRUCCION S.A. в областта на строителното право и инфраструктурата, включително Договорните условия на ФИДИК, от началото на проекта през 2007 г. до неговото приключване през юни 2013 г.