Назад

Адвокатското дружество спечели дело във връзка със забранено споразумение/съгласувана практика за доставка на самолетни билети (картел)

През периода 2014 – 2016 г. Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ представлява водеща българска туристическа компания пред Върховния административен съд по дело, образувано по жалба срещу решение на Комисия за защита на конкуренцията за налагане на имуществени санкции за извършени нарушения на Закона за защита на конкуренцията под формата на забранено споразумение и/или съгласувана практика, чрез манипулиране на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на самолетни билети (картел).

Делото приключи през 2016 г., като с окончателно решение на петчленен състав на Върховния административен съд решението на Комисия за защита на конкуренцията беше отменено в частта, касаеща представляваното от нас дружество.